Pukinmäen tanssikoulu

Pukinmäen tanssikoulu

 

Tanssitaiteen opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää (500 tuntia). Opettajat ovat taidekasvatukseen suuntautuneita tanssin ammattilaisia. Uudet yli 7-vuotiaat oppilaat aloittavat tanssitaiteen yhteisissä opinnoissa valitsemassaan tanssilajissa ikä- ja taitotasolleen sopivassa ryhmässä. Oppilasta ohjataan eteenpäin iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Lisätietoja opetusryhmien tasoista ja ajankohdista ohessa olevasta lukujärjestyksestä tai 044-9865059 tai pukinmaki(at)taidekoulut.fi.

Lukujärjestys: tanssitaide >>

Ilmoittautuminen >>

Yhteiset opinnot

Tanssin yhteiset opinnot on tarkoitettu kaikille tanssista kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville lapsille ja nuorille. Oppilas valitsee tanssilajin, jossa alkaa kehittää taitojaan. Opinnot voivat muodostua saman tanssilajin taitotasoiltaan syvenevistä opintokokonaisuuksista tai useamman eri lajin yhdistelmästä. Tanssi tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta, taiteellista ilmaisukykyä ja yhteisöön kuulumista. Tanssiopinnot kehittävät fyysis-motorisia taitoja, ilmaisua ja musiikin tulkintaa. Säännölliset esiintymiset ovat osa opintoja. 

Opintojen aikana suositellaan osallistumista produktio-opintoihin ja valitsemaan tanssiopintoja tukeva sivuaine.

Teemaopinnot

 

Taito-opinnot

Taito-opinnot muodostuvat tanssilajin tai -lajien jatko-opinnoista, joissa syvennetään taidollista ja taiteellista osaamista. Opinnot voivat muodostua saman tanssilajin taitotasoltaan syvenevistä opintokokonaisuuksista tai useampien eri lajien yhdistelmistä. Opinnoissa keskitytään kuhunkin tanssilajiin liittyvän tyylin, liikesanaston, motoristen taitojen sekä ilmaisullisen ja kehollisen artikulaation hallintaan. Opetuksessa tehdään kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevia harjoitteita, jotka liittyvät kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin, lämmittelyyn ja palautumiseen. Esiintyminen ja koreografioiden valmistaminen ovat keskeinen osa opintojen sisältöä.

Yhteinen matka

Oppilaat tekevät ryhmäprosessin tuloksena tanssiteoksen, jossa hyödyntävät tanssipinnoissa oppimiaan taitoja. Tanssiteoksen suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaita ohjataan tuottamaan liikeilmaisua yhteisessä prosessissa, jossa tanssiteos muotoutuu. Tanssiteos ymmärretään tässä yhteydessä laajasti: se voi olla performanssi, esitys, paikkalähtöinen tai digitaaliseen ympäristöön tuotettu teos.

Oma tie

Oppilaat työstävät omaa tanssi-ilmaisuaan tanssisooloiksi, duetoiksi tai ryhmäkoreografiaksi. Opinnoissa keskitytään omaan taideprosessiin ja oman pienimuotoisen tanssiesityksen tavoitteelliseen tuottamiseen ja esittämiseen. Tanssin tuntemusta kehitetään ja ilmaisullisia valmiuksia syvennetään ja oppilasta autetaan löytämään omaa taiteellista tyyliään.

Produktio-opinnot

Oppilas osallistuu yleisölle esitettävän monitaiteisen produktion valmistamiseen. Pukinmäen taidekoulussa tyypillisiä produktio-opintoja ovat monitaiteinen jouluproduktio ja kesäproduktio. Oppilas hyödyntää produktion valmistamisprosessissa tanssiopintojaan ja osallistuu aktiivisesti produktion liikeilmaisun tai fyysisen ilmaisukielen tuottamiseen. Tämä voi olla esimerkiksi tanssikoreografian suunnittelua opettajan avustuksella tai produktion jonkin osa-alueen transformaatiota liikkeeksi tai tanssiksi.

Sivuaineopinnot

Oppilas valitsee omaa tanssin opiskeluaan tukevan sivuaineen. Sivuaineiden tuntimäärät vaihtelevat taiteenalasta riippuen. Sivuaineita voi olla myös useampi. Oppilas integroi omaa tanssillista osaamistaan sivuaineopintoihin ja ammentaa inspiraatiota sivuaineopinnoistaan omiin tanssin opintoihinsa.

Tanssilajit

Yhteisten opintojen starttilajit (7–9-v.):

 • showtanssi
 • luovatanssi
 • baletti
 • joku muu

Yhteisten opintojen spurttilajit (9–13-v.):

 • showtanssi
 • nykytanssi
 • baletti
 • street
 • joku muu

Teemaopintojen taitolajit:

 • showtanssi
 • nykytanssi
 • baletti
 • street
 • joku muu

Vuotuista tanssilajitarjontaa toteutetaan oppilaiden tekemien valintojen pohjalta.

Tanssikoulun Facebook