Opetusvirasto on irtisanonut Pukinmäen Taidetalon käyttövuorot Pukinmäen peruskoululla ja Rastiksella 15.3. alkaen toistaiseksi. Ilmoitus saapui kouluille 14.3. Asiaa selvitetään.

Ongelma koskettaa vain Pukinmäen peruskoululla järjestettävää musiikinopetusta sekä Vuosaarella Rastiksessa järjestettävää sirkus- ja teatteriopetusta. Muu opetus jatkuu keskeytyksittä. Korvaavia tiloja etsitään ja niitä löytyy koko ajan. Keskeytyksen toivotaan jäävän lyhyeksi ja Taidetalo pahoittelee tapahtunutta.  Mahdollisista korvauksista sovitaan tilanteen selkiinnyttyä.

Tilojen käytön irtisanominen johtuu yksin Helsingin kaupungin ristiriitaisista toimenpiteistä ja opetusviraston tekemistä yksipuolisista ratkaisuista. Kaupungin hallitus on käsitellyt syntynyttä ongelmaa kokouksessaan 7.3. ja 14.3. ja taas ensi maanantaina. Irtisanomispäätöksellään opetusvirasto on halunnut kiirehtiä asioiden edelle.