Taidekoulujen muu opetus

Varhaisiän taideopetus (0–5-v.)

 

Lukujärjestys: varhaisiän taideopetus >>

Ilmoittautuminen varhaisiän taideopetukseen >>

 

VAUVASIRKUS

Vauvasirkus (0–2-vuotiaat) on vauva-aikuinen-ryhmä, jossa vauvat pääsevät tutustumaan eri sirkusvälineisiin ja aikuiset saavat temppuilla yhdessä vauvojen kanssa.

 

PERHESIRKUS

perjantaisin klo 14.15–15.00
lauantaisin klo 9.30–10.15

Perhesirkus (2–5-vuotiaat) on lapsi-aikuinen-ryhmä, jossa aikuiset pääsevät myös tekemään lasten kanssa temppuja. Tunnilla kokeillaan eri sirkuslajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Perhesirkus kehittää lapsen liikkuvuutta ja motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja.

 

TAIDEPOMPPU

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidepomppu (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkus-, tanssi- ja teatteriharrastuksiin. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa.

Syksyn 2020 pomppukerrat: 31.8. | 14.9. | 28.9. | 19.10. | 2.11. | 16.11. | 30.11.

 

TAIDEMUSKARI

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidemuskari (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti musiikki-, kuvataide-, ja sanataideharrastuksiin. Taidemuskarissa paneudutaan eri teemoihin musiikin kuuntelun, laulun, soiton, liikunnan, loruttelun ja kuvataiteen siivittämänä. Tarkoituksena on avartaa mielikuvitusta sekä nauttia elämyksistä ja yhdessä tekemisestä vanhemman kanssa. Tunneilta tarttuu mukaan hauskoja leikkejä, lauluja ja tarinoita kotiinkin vietäväksi. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidemuskariin lastensa kanssa.

Syksyn 2020 muskarikerrat: 7.9. | 21.9. | 5.10. | 26.10. | 9.11. | 23.11. | 7.12.

 

 

Valmentava taideopetus (5-7v)

 

Lukujärjestys: valmentava taideopetus >>

Ilmoittautuminen valmentavaan taideopetukseen >>

 

KUVATAIDE

Kuvataiteen valmentavissa opinnoissa harjoittellaan kuvallista ilmaisua tutustumalla leikinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

MUSIIKKI

Musiikin valmentavien opintojen tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Musiikkiin ja instrumentteihin tutustutaan leikinomaisesti oppijan lähtökohdista käsin. Tunnin kesto 30 min. Ajankohdat sovittavissa.

 

SANATAIDE

Sanataiteen valmentavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin satuihin, loruihin ja tarinoihin. Opetus muodostuu sadutuksesta ja interaktiivisista tarinatuokioista. Yhdessä keksitään satuhahmoja ja kuvitellaan niille seikkailuja, joita opettaja kirjaa ylös. Käytämme ideoimisessa apuna myös draaman menetelmiä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

SIRKUS

Akrobatian valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas tutustuu leikinomaisesti sirkustaiteeseen ja -lajeihin sekä harjoittelee sirkustekniikoiden alkeita. Leikkien ja harjoitteiden valinnassa kiinnitetään huomiota kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

TANSSI

Tanssin valmentavissa opinnoissa koetaan tanssin iloa, ilmaisua ja erilaisia tanssilaatuja. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti liikkumisen, tanssimisen ja esiintymisen taitoja. Tunti sopii innostuneelle tanssin aloittelijalle tai muutaman vuoden tanssineelle lapselle. Tunnilla tehdään sekä monipuolisia tekniikkaharjoituksia että luovempiakin tanssillisia tehtäviä. Tunnit kehittävät koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Opetustunnin kesto 45 min.

 

TEATTERI

Teatterin valmentavissa opinnoissaluodaan pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä opitaan toimimaan ryhmässä. Kurssilla tutustutaan leikin kautta myös nukketeatterin ulottuvuuksiin ja rakennetaan oma, ilmaisullinen hahmo. Opetustunnin kesto 60 min.

 

 

Aikuisten taideopetus

 

Aikuisten taideopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle. Aikuisten opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Aikuisopiskelijaa ohjataan opiskelemaan eri taiteenaloja pitkäjänteisesti taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostusten kohteet sekä heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa opiskeltavasta taiteenalasta. Kaiken ikäiset yli 18-vuotiaat voivat osallistua aikuisten taideopetukseen.

Ilmoittautuminen aikuisten tunneille >>

 

 

SOITTOTUNNIT

ma-pe klo 14.00–21.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULUTUNNIT

pe klo 12.00–15.00 | su klo 12.00–17.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULURYHMÄ

su klo 18.00–20.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

AKROBATIA JA SIRKUS

la klo 14.30–16.00 (alkeet)
ma klo 19.00–20.30 (jatko)

PILATES

to klo 14.00–15.00

 

Kurssit

 

Ilmoittaudu kursseille >>

 

PERHEKERAMIIKKA

Kurssilla tutustutaan erilaisiin keramiikan käsinrakennustekniikoihin toteuttamalla pieniä veistoksia ja käyttöesineitä osallistujien omista mieltymyksistä riippuen. Kurssilla toteutetaan myös relief kuvansiirtometodilla. Tuokaa mukananne hyvälaatuinen paperituloste teille tärkeästä valokuvasta, esimerkiksi perhekuvasta. Kurssilla aikuinen tekee lapsen kanssa. HUOM! lapsen alaikäraja on 6 vuotta. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM).

Ikäryhmä: aikuiset lasten kanssa
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 100 € / aikuinen+lapsi (4 krt)
Aika: 7.3., 16.5., 23.5. ja 30.5.  TÄYNNÄ

 

 

RAKU-KURSSI AIKUISILLE

Raku on japanilainen keramiikkatekniikka. Poltettaessa esineet kuumennetaan nopeasti korkeaan lämpötilaan jonka jälkeen tulikuumat esineet nostetaan sahanpuruun savustumaan ja pelkistymään. Esineet jäähdytetään nopeasti kylmässä vedessä. Tämä saa aikaiseksi raku-esineille tyypillisen pinnan, jossa lasitus on täynnä pieniä halkeamia. Kurssilla tehdään käsinrakennustekniikalla esineitä, jotka raakapoltetaan sähköuunissa, lasitetaan rakulasitteilla ja poltetaan yhdessä pihalle rakennetussa raku-uunissa viimeisellä kerralla. Varaa viimeiselle kerralle enemmän aikaa. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM).

Ikäryhmä: aikuiset
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 120 € (4 krt)
Ajankohta: 
ma 1.6. klo 16.30–18.30
ti 2.6. klo 16.30–18.30
ke 3.6. klo 16.30–18.30
ma 8.6. klo 16.30–20.15 (esineet lasitetaan ja rakupoltetaan)  TÄYNNÄ (kts. toinen kurssi alempana)

 

 

AIKUISTEN JA NUORTEN KERAMIIKKA / RAKU-KURSSI

Kurssilla valmistetaan veistoksia ja käyttöesineitä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin saven käsinrakennustekniikoihin ja muottitekniikoihin. Aikaisempaa kokemusta ei vaadita. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM). Poltettujen töiden haku 15.6. alkavalla viikolla, sovitaan yhdessä.

Raku-kurssi saavutti niin suuren suosion, että järjestämme rakupolton myös tällä kurssilla!

Ikäryhmä: aikuiset ja yli 13-vuotiaat
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 100 € / 120 € (4 krt)
Ajankohta: 
to 4.6. klo 16.30–18.30
pe 5.6. klo 16.30–18.30
to 11.6. klo 16.30–18.30
pe 12.6. klo 16.30–18.30 (rakupoltto klo 21.15 asti)

 

 

TIIVISKURSSIT

Pukinmäen taidekoulut järjestää tiiviskursseja eri taideaineissa ympäri vuoden. Kesän 2020 sirkuksen tiiviskurssit on julkaistu! Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>

 

Lyhyt- ja tiiviskursseja voi toivoa sähköpostilla pukinmaki(at)taidekoulut.fi tai opetuspalvelulomakkeella.

 

 

Kesäakatemia

 

Pukinmäen taidekoulut järjestää kesäkursseja lapsille ja nuorille. Ilmoittautuminen kesän 2020 kursseille on käynnissä! Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>