Taidekoulujen muu opetus

Varhaisiän taideopetus (0–5-v.)

 

Lukujärjestys: varhaisiän taideopetus >>

Ilmoittautuminen varhaisiän taideopetukseen >>

 

VAUVASIRKUS

Vauvasirkus (0–2-vuotiaat) on vauva-aikuinen-ryhmä, jossa vauvat pääsevät tutustumaan eri sirkusvälineisiin ja aikuiset saavat temppuilla yhdessä vauvojen kanssa.

 

PERHESIRKUS

perjantaisin klo 15.15–16.00
lauantaisin klo 9.30–10.15

Perhesirkus (2–5-vuotiaat) on lapsi-aikuinen-ryhmä, jossa aikuiset pääsevät myös tekemään lasten kanssa temppuja. Tunnilla kokeillaan eri sirkuslajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Perhesirkus kehittää lapsen liikkuvuutta ja motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja.

 

TAIDEPOMPPU

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidepomppu (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkus-, tanssi- ja teatteriharrastuksiin. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa.

Syksyn 2020 pomppukerrat: 31.8. | 14.9. | 28.9. | 19.10. | 2.11. | 16.11. | 30.11.

 

TAIDEMUSKARI

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidemuskari (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti musiikki-, kuvataide-, ja sanataideharrastuksiin. Taidemuskarissa paneudutaan eri teemoihin musiikin kuuntelun, laulun, soiton, liikunnan, loruttelun ja kuvataiteen siivittämänä. Tarkoituksena on avartaa mielikuvitusta sekä nauttia elämyksistä ja yhdessä tekemisestä vanhemman kanssa. Tunneilta tarttuu mukaan hauskoja leikkejä, lauluja ja tarinoita kotiinkin vietäväksi. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidemuskariin lastensa kanssa.

Syksyn 2020 muskarikerrat: 7.9. | 21.9. | 5.10. | 26.10. | 9.11. | 23.11. | 7.12.

 

 

Valmentava taideopetus (5-7v)

 

Lukujärjestys: valmentava taideopetus >>

Ilmoittautuminen valmentavaan taideopetukseen >>

 

KUVATAIDE

Kuvataiteen valmentavissa opinnoissa harjoittellaan kuvallista ilmaisua tutustumalla leikinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

MUSIIKKI

Musiikin valmentavien opintojen tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Musiikkiin ja instrumentteihin tutustutaan leikinomaisesti oppijan lähtökohdista käsin. Tunnin kesto 30 min. Ajankohdat sovittavissa.

 

SANATAIDE

Sanataiteen valmentavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin satuihin, loruihin ja tarinoihin. Opetus muodostuu sadutuksesta ja interaktiivisista tarinatuokioista. Yhdessä keksitään satuhahmoja ja kuvitellaan niille seikkailuja, joita opettaja kirjaa ylös. Käytämme ideoimisessa apuna myös draaman menetelmiä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

SIRKUS

Akrobatian valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas tutustuu leikinomaisesti sirkustaiteeseen ja -lajeihin sekä harjoittelee sirkustekniikoiden alkeita. Leikkien ja harjoitteiden valinnassa kiinnitetään huomiota kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

TANSSI

Tanssin valmentavissa opinnoissa koetaan tanssin iloa, ilmaisua ja erilaisia tanssilaatuja. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti liikkumisen, tanssimisen ja esiintymisen taitoja. Tunti sopii innostuneelle tanssin aloittelijalle tai muutaman vuoden tanssineelle lapselle. Tunnilla tehdään sekä monipuolisia tekniikkaharjoituksia että luovempiakin tanssillisia tehtäviä. Tunnit kehittävät koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Opetustunnin kesto 45 min.

 

TEATTERI

Teatterin valmentavissa opinnoissaluodaan pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä opitaan toimimaan ryhmässä. Kurssilla tutustutaan leikin kautta myös nukketeatterin ulottuvuuksiin ja rakennetaan oma, ilmaisullinen hahmo. Opetustunnin kesto 60 min.

 

 

Aikuisten taideopetus

 

Aikuisten taideopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle. Aikuisten opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Aikuisopiskelijaa ohjataan opiskelemaan eri taiteenaloja pitkäjänteisesti taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostusten kohteet sekä heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa opiskeltavasta taiteenalasta. Kaiken ikäiset yli 18-vuotiaat voivat osallistua aikuisten taideopetukseen.

Lukujärjestys: aikuisten taideopetus >>

Ilmoittautuminen aikuisten tunneille >>

 

 

SOITTOTUNNIT

ma-pe klo 14.00–21.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULUTUNNIT

pe klo 12.00–15.00 | su klo 12.00–17.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULURYHMÄ

su klo 18.00–20.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

AKROBATIA JA SIRKUS

ma klo 19.00–20.30  akrobatia (jatko)
ke klo 18.45–19.45   käsilläseisonta
pe klo 16.15–17.30   tasapaino
pe klo 18.30–20.00   cyr-rengas
la klo 14.30–16.00    akrobatia (alkeet)
la klo 16.00–17.15    klovneria

PILATES

to klo 14.00–15.00

KERAMIIKKA

to klo 17.00–19.30

 

Kurssit

 

Ilmoittaudu kursseille >>

 

PIÑATATYÖPAJA

Suunnittele ja toteuta piñata juhliisi! Tutustumme työmme lomassa piñatan jännittävään historiaan. Se matkusti Kiinasta Espanjaan ja sieltä Meksikoon, jossa tapaan sekoittui paikallista kansanperinnettä. Teemme kurssilla 2–3 erilaista piñataa paperimassasta. Piñatat päällystetään kreppipaperilla, niihin tehdään aukko ja ne saa täyttää kotona esimerkiksi mieleisillään makeisilla. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM).

Ikäryhmä: 8–14-vuotiaat
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 75 € (6 krt) / 65 € (5 krt)
Aika:
Piñatatyöpaja I     ti klo 15.30–17.00   1.9. | 8.9. | 15.9. | 22.9. | 29.9. (5 krt)
Piñatatyöpaja II    to klo 15.30–17.00  3.9. | 10.9. | 17.9. | 24.9. | 1.10. | 8.10. (6 krt)
Piñatatyöpaja III   to klo 15.30–17.00  22.10. | 29.10. | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. (6 krt)

 

 

PERHEKERAMIIKKA

joka toinen sunnuntai klo 12.00–14.00

Puuttuuko kodistanne teekannu tai Minecraft-veistos? Toteutamme veistoksia ja käyttöesineitä lasten ja aikuisten mieleen. Otamme haltuun mm. makkara-, levy- ja muottitekniikat hauskojen tehtävien kautta. Kurssilla aikuinen tekee lapsen kanssa. HUOM! lapsen alaikäraja on 6 vuotta. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM). Voit ilmoittautua yhdelle neljän kerran kurssille (Perhekeramiikka I tai II) tai molemmille, jolloin saat kahdeksan kerran kurssin.

Ikäryhmä: aikuiset lasten kanssa
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 100 € (4 krt) / 190 € (8 krt) / aikuinen+lapsi
Aika:
Perhekeramiikka I    30.8. | 13.9. | 27.9. | 11.10.   TÄYNNÄ
Perhekeramiikka II   25.10. | 8.11. | 22.11. | 13.12.   TÄYNNÄ

 

 

RAKUPOLTTO JA MUUT TEKNIIKAT AIKUISILLE

joka toinen sunnuntai klo 14.15–16.30

Raku on japanilainen keramiikan polttotekniikka, jossa esineet kuumennetaan nopeasti korkeaan lämpötilaan, sitten tulikuumat esineet nostetaan sahanpuruun savustumaan ja pelkistymään, minkä jälkeen esineet jäähdytetään nopeasti kylmässä vedessä tai lumessa. Tämä saa aikaiseksi raku-esineille tyypillisen pinnan, jossa lasitus on täynnä pieniä halkeamia. Teemme kurssilla kaksi rakupolttoa (matala poltto) ja valmistamme myös käyttöesineitä sähköuunipolttoon (korkea poltto). Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM). Voit ilmoittautua yhdelle neljän kerran kurssille (Rakupoltto I tai II) tai molemmille, jolloin saat kahdeksan kerran kurssin.

Ikäryhmä: aikuiset
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 100 € (4 krt) / 190 € (8 krt)
Aika:
Rakupoltto I   30.8. | 13.9. | 27.9. | 11.10.
Rakupoltto II  25.10. | 8.11. | 22.11. | 13.12.   TÄYNNÄ

 

 

 

MUUT KURSSIT

Pukinmäen taidekoulut järjestää tiiviskursseja eri taideaineissa ympäri vuoden.

Lyhyt- ja tiiviskursseja voi toivoa sähköpostilla pukinmaki(at)taidekoulut.fi tai opetuspalvelulomakkeella.

 

 

Kesäakatemia

 

Pukinmäen taidekoulut järjestää kesäkursseja lapsille ja nuorille yhteistyössä Ossy ry:n kanssa.