Muu opetus

Varhaisiän taideopetus (0–5-v.)

 

ILMOITTAUDU MUKAAN

Katso varhaisiän ja valmentavien opintojen lukujärjestys

 

VAUVASIRKUS

Vauvasirkus (3kk–1,5-vuotiaat) on vauva-aikuinen-ryhmä, jossa vauvat pääsevät tutustumaan eri sirkusvälineisiin ja aikuiset saavat temppuilla yhdessä vauvojen kanssa. Vauvasirkus järjestetään kahdessa periodissa, joissa on molemmissa seitsemän opetuskertaa. Voit osallistua vain yhdelle tai molempiin periodeihin.

 

PERHESIRKUS

Perhesirkus (1–3- ja 3–5-vuotiaat) on lapsi-aikuinen-ryhmä, jossa aikuiset pääsevät myös tekemään lasten kanssa temppuja. Tunnilla kokeillaan eri sirkuslajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Perhesirkus kehittää lapsen liikkuvuutta ja motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja. Perhesirkusryhmä on koko lukukauden mittainen.

 

TAIDEPOMPPU

Taidepomppu (1–3- ja 3–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkus-, tanssi- ja teatteriharrastuksiin. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Aikuiset osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa. Taidepomppu järjestetään kahdessa periodissa, joissa on molemmissa seitsemän opetuskertaa. Voit osallistua vain yhdelle tai molempiin periodeihin.

 

TAIDEMUSKARI

Taidemuskari (2–3- ja 3–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti musiikki-, kuvataide-, ja sanataideharrastuksiin. Taidemuskarissa paneudutaan eri teemoihin musiikin kuuntelun, laulun, soiton, liikunnan, loruttelun ja kuvataiteen siivittämänä. Tarkoituksena on avartaa mielikuvitusta sekä nauttia elämyksistä ja yhdessä tekemisestä vanhemman kanssa. Tunneilta tarttuu mukaan hauskoja leikkejä, lauluja ja tarinoita kotiinkin vietäväksi. Aikuiset osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa. Taidemuskari järjestetään kahdessa periodissa, joissa on molemmissa seitsemän opetuskertaa. Voit osallistua vain yhdelle tai molempiin periodeihin.

 

Valmentava taideopetus (5-7v)

 

ILMOITTAUDU MUKAAN

Katso varhaisiän ja valmentavien opintojen lukujärjestys

 

KUVATAIDE

Kuvataiteen valmentavissa opinnoissa harjoittellaan kuvallista ilmaisua tutustumalla leikinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

MUSIIKKI

Musiikin valmentavien opintojen tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Musiikkiin ja instrumentteihin tutustutaan leikinomaisesti oppijan lähtökohdista käsin. Tunnin kesto 30 min. Ajankohdat sovittavissa.

 

SANATAIDE

Sanataiteen valmentavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin satuihin, loruihin ja tarinoihin. Opetus muodostuu sadutuksesta ja interaktiivisista tarinatuokioista. Yhdessä keksitään satuhahmoja ja kuvitellaan niille seikkailuja, joita opettaja kirjaa ylös. Käytämme ideoimisessa apuna myös draaman menetelmiä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

SIRKUS

Akrobatian valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas tutustuu leikinomaisesti sirkustaiteeseen ja -lajeihin sekä harjoittelee sirkustekniikoiden alkeita. Leikkien ja harjoitteiden valinnassa kiinnitetään huomiota kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

TANSSI

Tanssin valmentavissa opinnoissa koetaan tanssin iloa, ilmaisua ja erilaisia tanssilaatuja. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti liikkumisen, tanssimisen ja esiintymisen taitoja. Tunti sopii innostuneelle tanssin aloittelijalle tai muutaman vuoden tanssineelle lapselle. Tunnilla tehdään sekä monipuolisia tekniikkaharjoituksia että luovempiakin tanssillisia tehtäviä. Tunnit kehittävät koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Opetustunnin kesto 45 min.

 

TEATTERI

Teatterin valmentavissa opinnoissaluodaan pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä opitaan toimimaan ryhmässä. Kurssilla tutustutaan leikin kautta myös nukketeatterin ulottuvuuksiin ja rakennetaan oma, ilmaisullinen hahmo. Opetustunnin kesto 60 min.

 

 

Aikuisten taideopetus

 

Aikuisten taideopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle. Tarjoamme aikuisille tunteja sirkuksessa (ilma-akrobatia, cyr-rengas, akrobatia, pariakrobatia, klovneria), keramiikassa, musiikissa ja tanssissa. Aikuisten opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Aikuisopiskelijaa ohjataan opiskelemaan eri taiteenaloja pitkäjänteisesti taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostusten kohteet sekä heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa opiskeltavasta taiteenalasta. Kaiken ikäiset yli 18-vuotiaat voivat osallistua aikuisten taideopetukseen.

ILMOITTAUDU MUKAAN

Katso aikuisten opintojen lukujärjestys

 

Kurssit

 

 

Pukinmäen taidekoulut järjestää erilaisia tiiviskursseja ympäri vuoden. Tiedot ajankohtaisista kursseista päivittyvät tähän.

 

 

MUUT KURSSIT

Lyhyt- ja tiiviskursseja voi toivoa myös sähköpostilla pukinmaki(at)taidekoulut.fi tai opetuspalvelulomakkeella.

 

 

Kesäakatemia

 

KESÄAKATEMIAN KESÄKURSSIT

Pukinmäen taidekoulut järjestää yhteistyössä Ossy ry:n kanssa kesäkursseja 7–12-vuotiaille.