Muu opetus

Varhaisiän taideopetus (0–5-v.)

 

Lukujärjestys: varhaisiän taideopetus >>

Ilmoittautuminen >>

 

VAUVASIRKUS

Vauvasirkus (0–2-vuotiaat) on vauva-aikuinen-ryhmä, jossa vauvat pääsevät tutustumaan eri sirkusvälineisiin ja aikuiset saavat temppuilla yhdessä vauvojen kanssa.

 

PERHESIRKUS

perjantaisin klo 15.15–16.00
lauantaisin klo 9.30–10.15

Perhesirkus (2–5-vuotiaat) on lapsi-aikuinen-ryhmä, jossa aikuiset pääsevät myös tekemään lasten kanssa temppuja. Tunnilla kokeillaan eri sirkuslajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Perhesirkus kehittää lapsen liikkuvuutta ja motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja.

 

TAIDEPOMPPU

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidepomppu (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkus-, tanssi- ja teatteriharrastuksiin. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa.

Kevään 2021 pomppukerrat: 25.1. | 8.2. | 1.3. | 15.3. | 29.3. | 19.4. | 3.5. | 17.5.

 

TAIDEMUSKARI

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidemuskari (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti musiikki-, kuvataide-, ja sanataideharrastuksiin. Taidemuskarissa paneudutaan eri teemoihin musiikin kuuntelun, laulun, soiton, liikunnan, loruttelun ja kuvataiteen siivittämänä. Tarkoituksena on avartaa mielikuvitusta sekä nauttia elämyksistä ja yhdessä tekemisestä vanhemman kanssa. Tunneilta tarttuu mukaan hauskoja leikkejä, lauluja ja tarinoita kotiinkin vietäväksi. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidemuskariin lastensa kanssa.

Kevään 2021 muskarikerrat: 1.2. | 15.2. | 8.3. | 22.3. | 12.4. | 26.4. | 10.5. | 24.5.

 

 

Valmentava taideopetus (5-7v)

 

Lukujärjestys: valmentava taideopetus >>

Ilmoittautuminen >>

 

KUVATAIDE

Kuvataiteen valmentavissa opinnoissa harjoittellaan kuvallista ilmaisua tutustumalla leikinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

MUSIIKKI

Musiikin valmentavien opintojen tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Musiikkiin ja instrumentteihin tutustutaan leikinomaisesti oppijan lähtökohdista käsin. Tunnin kesto 30 min. Ajankohdat sovittavissa.

 

SANATAIDE

Sanataiteen valmentavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin satuihin, loruihin ja tarinoihin. Opetus muodostuu sadutuksesta ja interaktiivisista tarinatuokioista. Yhdessä keksitään satuhahmoja ja kuvitellaan niille seikkailuja, joita opettaja kirjaa ylös. Käytämme ideoimisessa apuna myös draaman menetelmiä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

SIRKUS

Akrobatian valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas tutustuu leikinomaisesti sirkustaiteeseen ja -lajeihin sekä harjoittelee sirkustekniikoiden alkeita. Leikkien ja harjoitteiden valinnassa kiinnitetään huomiota kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

TANSSI

Tanssin valmentavissa opinnoissa koetaan tanssin iloa, ilmaisua ja erilaisia tanssilaatuja. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti liikkumisen, tanssimisen ja esiintymisen taitoja. Tunti sopii innostuneelle tanssin aloittelijalle tai muutaman vuoden tanssineelle lapselle. Tunnilla tehdään sekä monipuolisia tekniikkaharjoituksia että luovempiakin tanssillisia tehtäviä. Tunnit kehittävät koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Opetustunnin kesto 45 min.

 

TEATTERI

Teatterin valmentavissa opinnoissaluodaan pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä opitaan toimimaan ryhmässä. Kurssilla tutustutaan leikin kautta myös nukketeatterin ulottuvuuksiin ja rakennetaan oma, ilmaisullinen hahmo. Opetustunnin kesto 60 min.

 

 

Aikuisten taideopetus

 

Aikuisten taideopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle. Aikuisten opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Aikuisopiskelijaa ohjataan opiskelemaan eri taiteenaloja pitkäjänteisesti taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostusten kohteet sekä heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa opiskeltavasta taiteenalasta. Kaiken ikäiset yli 18-vuotiaat voivat osallistua aikuisten taideopetukseen.

Lukujärjestys: aikuisten taideopetus >>

Ilmoittautuminen >>

 

 

SOITTOTUNNIT

ma-pe klo 14.00–21.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULUTUNNIT

pe klo 12.00–15.00 | su klo 12.00–17.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULURYHMÄ

su klo 18.30–20.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

AKROBATIA JA SIRKUS

ma klo 19.00–20.45  akrobatia syventävä
ke klo 18.45–19.45   käsilläseisonta
pe klo 16.15–17.30   tasapaino
pe klo 18.30–20.00   cyr-rengas
la klo 15.00–16.30    akrobatia startti
la klo 16.00–17.15    klovneria

PILATES

to klo 14.00–15.00

KERAMIIKKA

to klo 17.00–19.30

 

Kurssit

 

 

Ilmoittautuminen >>

 

PERHEKERAMIIKKA

joka toinen sunnuntai klo 12.00–14.00

Puuttuuko kodistanne teekannu tai Minecraft-veistos? Toteutamme veistoksia ja käyttöesineitä lasten ja aikuisten mieleen. Otamme haltuun mm. makkara-, levy- ja muottitekniikat hauskojen tehtävien kautta. Kurssilla aikuinen tekee lapsen kanssa. HUOM! lapsen alaikäraja on 6 vuotta. Kurssin vetäjänä toimii Katariina Guthwert (TaM). Voit ilmoittautua yhdelle neljän kerran kurssille (Perhekeramiikka I tai II) tai molemmille, jolloin saat kahdeksan kerran kurssin.

Ikäryhmä: aikuiset lasten kanssa
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 110 € (4 krt) / 210 € (8 krt) / aikuinen+lapsi
Aika:
Perhekeramiikka I    17.1. | 31.1. | 14.2. | 28.2.  TÄYNNÄ
Perhekeramiikka II   14.3. | 28.3. | 11.4. | 25.4. TÄYNNÄ

 

 

AIKUISKERAMIIKKA

joka toinen sunnuntai klo 14.15–16.30

Kurssilla tehdään mm. veistoksia ja käyttöesineitä käsin rakentaen sekä kokeillaan erilaisia muottitekniikoita. Kurssin vetäjänä toimii Katariina Guthwert (TaM). Voit ilmoittautua yhdelle neljän kerran kurssille (Aikuiskeramiikka I tai II) tai molemmille, jolloin saat kahdeksan kerran kurssin.

Ikäryhmä: aikuiset
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 110 € (4 krt) / 210 € (8 krt)
Aika:
Aikuiskeramiikka I     17.1. | 31.1. | 14.2. | 28.2.  TÄYNNÄ
Aikuiskeramiikka II    14.3. | 28.3. | 11.4. | 25.4.  TÄYNNÄ

 

 

RAKUKERAMIIKKAKURSSI AIKUISILLE

kolmena sunnuntaina klo 12.00–15.00(17.00)

Raku on japanilainen keramiikan polttotekniikka, jossa esineet kuumennetaan nopeasti korkeaan lämpötilaan, sitten tulikuumat esineet nostetaan sahanpuruun savustumaan ja pelkistymään, minkä jälkeen esineet jäähdytetään nopeasti kylmässä vedessä tai lumessa. Tämä saa aikaiseksi raku-esineille tyypillisen pinnan, jossa lasitus on täynnä pieniä halkeamia. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM). HUOM! Varaa viimeiselle kerralle enemmän aikaa (klo 12–17).

Ikäryhmä: aikuiset
Paikka: Kuvataidekoulu, Unikkotie 4, 00720 Helsinki
Hinta: 120 € (3 krt)
Aika: 9.5. | 16.5. | 23.5.  TÄYNNÄ

 

 

 

MUUT KURSSIT

Pukinmäen taidekoulut järjestää tiiviskursseja eri taideaineissa ympäri vuoden.

Lyhyt- ja tiiviskursseja voi toivoa sähköpostilla pukinmaki(at)taidekoulut.fi tai opetuspalvelulomakkeella.

 

 

Kesäakatemia

 

Pukinmäen taidekoulut järjestää kesäkursseja lapsille ja nuorille yhteistyössä Ossy ry:n kanssa. Ilmoittautuminen kesän 2021 kursseille on käynnissä 15.5. asti. Lue lisää…