Muu opetus

Varhaisiän taideopetus (0–5-v.)

 

VAUVA- JA PERHESIRKUS

Vauvasirkus (3kk–1,5-v.) ja perhesirkus (1–3- ja 3–5-vuotiaat) ovat lapsi-aikuinen-ryhmiä, joissa aikuiset pääsevät myös tekemään lasten kanssa temppuja. Tunnilla kokeillaan eri sirkuslajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Perhesirkus kehittää lapsen liikkuvuutta ja motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja. Perhesirkusryhmä on koko lukukauden mittainen.

 

TAIDEPOMPPU

Taidepomppu (1–3- ja 3–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkustaiteeseen ja musiikkiin, ripauksella tanssia ja teatteria. Tarinallinen kerronta on mukana tunnin sisällössä. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Aikuiset osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa.

 

ILMOITTAUDU MUKAAN

Katso hinnasto
Katso varhaisiän ja valmentavien opintojen lukujärjestys
Katso opetussuunnitelma
Katso opettajat

Osoite: Erkki Melartinin tie 2D, Helsinki

 

Valmentava taideopetus (5-7v)

 

KUVATAIDE

Kuvataiteen valmentavissa opinnoissa harjoittellaan kuvallista ilmaisua tutustumalla leikinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

MUSIIKKI

Musiikin valmentavien opintojen tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Musiikkiin ja instrumentteihin tutustutaan leikinomaisesti oppijan lähtökohdista käsin. Tunnin kesto 30 min. Ajankohdat sovittavissa.

 

SANATAIDE

Sanataiteen valmentavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin satuihin, loruihin ja tarinoihin. Opetus muodostuu sadutuksesta ja interaktiivisista tarinatuokioista. Yhdessä keksitään satuhahmoja ja kuvitellaan niille seikkailuja, joita opettaja kirjaa ylös. Käytämme ideoimisessa apuna myös draaman menetelmiä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

SIRKUS

Akrobatian valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas tutustuu leikinomaisesti sirkustaiteeseen ja -lajeihin sekä harjoittelee sirkustekniikoiden alkeita. Leikkien ja harjoitteiden valinnassa kiinnitetään huomiota kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

TANSSI

Tanssin valmentavissa opinnoissa koetaan tanssin iloa, ilmaisua ja erilaisia tanssilaatuja. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti liikkumisen, tanssimisen ja esiintymisen taitoja. Tunti sopii innostuneelle tanssin aloittelijalle tai muutaman vuoden tanssineelle lapselle. Tunnilla tehdään sekä monipuolisia tekniikkaharjoituksia että luovempiakin tanssillisia tehtäviä. Tunnit kehittävät koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Opetustunnin kesto 45 min.

 

TEATTERI

Teatterin valmentavissa opinnoissa luodaan pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä opitaan toimimaan ryhmässä. Opinnoissa mm. rohkaistaan ja innostetaan lapsia ilmaisemaan itseään teatterileikin ja teatteritaiteen keinoin sekä saamaan kokemuksia ja elämyksiä teatterin tekemisestä ja kokemisesta. Opetustunnin kesto 60 min.

 

ILMOITTAUDU MUKAAN

Katso hinnasto
Katso varhaisiän ja valmentavien opintojen lukujärjestys
Katso opetussuunnitelma
Katso opettajat

 

Aikuisten taideopetus

 

Aikuisten taideopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle. Tarjoamme aikuisille tunteja sirkuksessa (ilma-akrobatia, cyr-rengas, käsilläseisonta, akrobatia, pariakrobatia, klovneria), keramiikassa ja musiikissa. Aikuisten opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Aikuisopiskelijaa ohjataan opiskelemaan eri taiteenaloja pitkäjänteisesti taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostusten kohteet sekä heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa opiskeltavasta taiteenalasta. Kaiken ikäiset yli 18-vuotiaat voivat osallistua aikuisten taideopetukseen.

ILMOITTAUDU MUKAAN

Katso hinnasto
Katso aikuisten opintojen lukujärjestys
Katso opetussuunnitelma
Katso opettajat

 

 

Kurssit

 

 

Pukinmäen taidekoulut järjestää erilaisia tiiviskursseja ympäri vuoden. Tiedot ajankohtaisista kursseista päivittyvät tähän.

Kevään 2023 keramiikkakurssit on julkaistu >>

 

 

MUUT KURSSIT

Lyhyt- ja tiiviskursseja voi toivoa myös sähköpostilla pukinmaki(at)taidekoulut.fi tai opetuspalvelulomakkeella.

 

 

Kesäakatemia

 

KESÄAKATEMIAN KESÄKURSSIT

Pukinmäen taidekoulut järjestää yhteistyössä Ossy ry:n kanssa kesäkursseja 7–12-vuotiaille.

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu >>