Pukinmäen sanataidekoulu

Pukinmäen sanataidekoulu

 

Sanataiteen opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää (500 tuntia). Opettajat ovat sanataidekasvatukseen suuntautuneita ammattilaisia. Uudet yli 7-vuotiaat oppilaat aloittavat sanataiteen yhteisissä opinnoissa ikä- ja taitotasolleen sopivassa ryhmässä, josta sanataideopettaja ohjaa eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Lisätietoja opetusryhmien tasoista ja ajankohdista 044-9865059 tai pukinmaki(at)taidekoulut.fi.

Lukujärjestys: sanataide >>

Ilmoittautuminen >>

Yhteiset opinnot

Sanataiteen yhteiset opinnot on tarkoitettu kaikille sanataiteesta kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville lapsille ja nuorille. Sanataideopintojen tavoitteena on kielen ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Sanataide löytää inspiraationsa ympäröivästä todellisuudesta, kokemuksista, mielikuvituksesta ja leikistä. Kieltä käytetään monipuolisesti kertoen, lukien ja kuunnellen. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin tekstityyleihin ja kehitetään tarinan kerronnallisia valmiuksia. Opetus tapahtuu ryhmässä.

Opintojen aikana suositellaan osallistumista produktio-opintoihin ja valitsemaan sanataideopintoja tukeva sivuaine.

Teemaopinnot

Yhteinen matka

Ohjatun ryhmäprosessin tuloksena tehdään yhteinen taideteos, jossa oppilaat hyödyntävät aiemmin sanataideopinnoissa oppittuja taitoja. Taideteos voi olla antologia, performanssi, esitys, konsertti, paikkalähtöinen tai digitaaliseen ympäristöön tuotettu teos.

Oma tie

Oppilaat työstävät omia tekstejään ja julkaisevat niistä antologian. Opinnoissa keskitytään omaan kirjoitusprosessiin ja omien tekstien tavoitteelliseen tuottamiseen. Sanataiteen eri tyylilajien tuntemusta kehitetään ja autetaan oppilasta löytämään omaa taiteellista tyyliään.

Valinnaiset opinnot

Sanataiteen teemaopintoihin kuuluu valinnaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot ovat produktio-opintoja ja/tai sivuaineopintoja. Produktio-opinnoissa oppilas osallistuu monitaiteisen yleisölle esitettävän produktion valmistamiseen. Sivuaineopinnoissa oppilas valitsee omaa sanataideopiskeluaan tukevan sivuaineen. Sivuaineita voi olla myös useampi.