Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi 5.6.2003 Pukinmäen Taidetalon kuvataiteen perusopetusta antavaksi oppilaitokseksi.

Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta vahvisti Taidetalon kuvataiteen opetusohjelman ja Taidetalon kuvataideopetuksesta syntyi Pukinmäen kuvataidekoulu. Kuvataiteen opetusta pyritään nyt monipuolistamaan aloittamalla grafiikan opetus Torpparinmäessä, sarjakuvan opetus Vuosaaressa ja piirustukseen erikoistunut opetus Pukinmäessä.

Pukinmäen kuvataidekoulun suosittuja, vahvoja alueita ovat olleet keramiikka ja öljyvärimaalaus, joissa on saavutettu vuosittain hienoja tuloksia. Myös tekstiilitaidepaja on vakiinnuttanut asemansa. Pojat ovat löytäneet kuvataiteesta sarjakuvapiirustuksen omaksi alueekseen.

Kuvataidekoulun myötä toivotaan kuvataiteen aseman vahvistuvan Pukinmäessä ja yhä useampien lasten ja nuorten löytävän siitä itselleen täysipainoisen harrastuksen.