Pukinmäen teatterikoulu

Pukinmäen teatterikoulu

 

Teatteritaiteen opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärää (1300 tuntia). Opettajat ovat taidekasvatukseen suuntautuneita teatterin ammattilaisia. Lukukausimaksu sisältää teatterivälineet ja – varusteet sekä roolipuvut. Uudet yli 7-vuotiaat oppilaat aloittavat ikä- ja taitotasolleen sopivassa perusopintoryhmässä, joista teatteriopettajat ohjaavat eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Lisätietoja opetusryhmien tasoista ja ajankohdista ohessa olevasta lukujärjestyksestä tai 044-9865059 tai pukinmaki(at)taidekoulut.fi.

Lukujärjestys: teatteritaide >>

Ilmoittautuminen >>

 

Perusopinnot

Teatteritaiteen perusopinnot on tarkoitettu kaikille teatterista kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville lapsille ja nuorille. Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti teatteri-ilmaisuun sekä teatteriesitysten valmistamiseen. Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että taidot opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Opetuksessa käytettään erilaisia teatteripelejä ja leikkejä, joissa harjoitellaan roolin ja kontaktin ottamista, jännitteen ylläpitämistä, erilaisia energiatasoja sekä äänen käyttöä. Esiintyjyyden teknisiä osa-alueita kuten fyysistä ilmaisua, tyylilajeja, rytmiikkaa, puhetta ja äänenkäyttöä kehitetään. Teatteriopetuksessa korostuvat ryhmässä työskenteleminen, yhteisöön kuuluminen sekä ilon ja onnistumisen kokemukset. Esitysten valmistaminen on keskeinen osa opintoja.

Syventävät opinnot

Teatteritaiteen syventävissä opinnoissa oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään monipuolisesti. Oppilaat tutustuvat teatterin historiaan ja eri aikakausiin ja tyylilajeihin. Puhetekniikkaan, näyttelijäntyöhön ja kehon liikeilmaisuun panostetaan. Näyttelijäntyön historiaan tutustutaan kokeillen ja eri tyylilajeilla leikitellen. Oppilaat perehtyvät teatterin eri osa-alueisiin ja ammattirooleihin. Opetus haastaa oppilaita myös tarkastelemaan kriittisesti omia aiemmin syntyneitä käsityksiään teatterista. Opintojen aikana valmistetaan esitys klassikkotekstin pohjalta sekä ryhmälähtöinen nykyteatteriesitys. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas valmistaa yksin tai ryhmässä taiteellisen lopputyön.

Produktio-opinnot

Oppilas osallistuu monitaiteisen yleisölle esitettävän produktion valmistamiseen. Pukinmäen taidekoulussa tyypillisiä produktio-opintoja ovat monitaiteinen Malmitalolla esitettävä jouluproduktio sekä Mustasaaren ja Fallkulla kesäteatterissa esitettävät kesäproduktiot. Oppilas hyödyntää produktion valmistamisprosessissa teatteriopintojaan ja osallistuu aktiivisesti esimerkiksi esityksen ohjaamiseen, käsikirjoittamiseen, skenografiaan, äänisuunnitteluun, puvustukseen tai roolityöhön.

Työpajat

Teatteritaiteessa järjesteään työpajaopintoja, joissa voi syventää osaamistaan teatterin eri alueilla.

 

Teatterikoulun Facebook