Yhdistys

 

Pukinmäen taidekouluja ylläpitää Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry, jonka tarkoituksena on järjestää monitaiteista taidekasvatusta Koillis-Helsingin alueella, tukea taiteen tekemisen kautta ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, lisätä toimialueensa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä edistää monimuotoisen taiteen valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

 

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:n hallitus 2021

Kristiina Auro, puheenjohtaja
Kristiina Halla, varapuheenjohtaja
Vesa Purokuru, jäsen
Sinikka Vepsä, jäsen
Kaj Luukko, jäsen

Anne Arrenius, varajäsen
Marjut Bisi, varajäsen
Päivi Seikkula, varajäsen

Elisa Gylling, sihteeri

Asiakirjat

Yhdistyksen säännöt >>

Toimintakertomus 2019 >>

Toimintasuunnitelma 2021 >>