Pukinmäen musiikkikoulu

Pukinmäen musiikkikoulu

 

Musiikin opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää (500 tuntia). Opettajat ovat musiikin opetukseen suuntautuneita ammattilaisia. Uudet yli 7-vuotiaat oppilaat aloittavat musiikin yhteisissä opinnoissa ikä- ja taitotasolleen sopivassa opetuksessa, josta oma opettaja ohjaa eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan.

Opetusajat: ma-pe klo 14.00–21.00 (ajat sovitaan opettajan kanssa)
Lisätietoja soittotunneista, ryhmäopetuksesta ja tasoista 044-9865059 tai pukinmaki (at) taidekoulut.fi

Ilmoittautuminen >>

Yhteiset opinnot

Musiikin yhteiset opinnot on tarkoitettu kaikille musiikista kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa tai jonkin verran musiikkia harrastaneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilas valitsee instrumentin, jonka soittamista opiskelee viikoittaisilla soittotunneilla yksilö-, pari- tai ryhmäopetuksessa. Opinnot muodostuvat taitotasoiltaan syvenevistä kokonaisuuksista, joissa taidot instrumentin hallinnassa, musiikin ilmaisemisessa ja musiikillisessa tietämyksessä kehittyvät. Yhteisiin opintoihin kuuluu sekä yksityisopetusta että yhteismusisointia. Säännölliset esiintymiset  ovat osa opintoja. Oppituntien kesto on 30-45 minuuttia tasosta riippuen.

Opintojen aikana suositellaan osallistumista produktio-opintoihin ja valitsemaan musiikkiopintoja tukeva sivuaine. Sivuaine voi olla toinen soitin tai toinen taiteen laji.

 

Teemaopinnot

Musiikin teemaopinnot muodostuvat vapaasti valittavista opintokokonaisuuksista. Oppilas osallistuu opetukseen suositellusti kaksi kertaa viikossa. Teema- opintojen vapaasti valittavista kokonaisuuksista vähintään kaksi lukuvuotta tulee opiskella Taito- tai Yhteissoitto-opintoja.

Taito

Opinnot koostuvat taitotasoiltaan syvenevistä kokonaisuuksista. Musiikin yhteisissä opinnoissa hankittuja taitoja syvennetään ja kehitetään. Oppilasta ohjataan löytämään oma musiikillinen ilmaisutapansa. Opinnot kannustavat improvisointiin ja omaehtoiseen musiikin tulkintaan ja tuottamiseen. Säännölliset esiintymiset kuuluvat opetukseen. Soitinopintojen lisäksi opiskellaan omaa soittoa tukevia opetusaineita kuten musiikin hahmottamista, kuuntelua ja historiaa.

Yhteissoitto

Opinnot koostuvat taitotasoiltaan syvenevistä kokonaisuuksista, joissa harjoitellaan yhtyeessä soittamista. Musiikin yhteisissä opinnoissa hankittuja yhteissoittotaitoja syvennetään ja kehitetään. Oppilaat harjoittelevat musiikin soittamista, tulkintaa, tuottamista ja tallentamista. Opetuksen lisäksi yhtyeet harjoittelevat itsenäisesti. Yhtyeitä ohjataan esiintymisessä ja ilmaisussa, ja yhtyeet esiintyvät säännöllisesti. Yhteissoitto-opinnoissa opiskellaan myös omaa soittoa tukevia opetusaineita kuten musiikin hahmottamista, kuuntelua ja historiaa.

Produktio-opinnot

Oppilas osallistuu yleisölle esitettävän monitaiteisen produktion valmistamiseen. Pukinmäen taidekoulussa tyypillisiä produktio-opintoja ovat monitaiteinen jouluproduktio ja kesäproduktio. Oppilas hyödyntää produktion valmistamisprosessissa musiikkiopintojaan ja osallistuu aktiivisesti produktion äänimaiseman ja musiikin tuottamiseen. Tämä voi olla esimerkiksi osallistumista produktioon muusikon ominaisuudessa tai omien kappaleiden/laulujen säveltämistä produktiota varten.

Sivuaineet

Sivuaineopinnoissa oppilas valitsee omaa musiikin opiskeluaan tukevan sivuaineen. Sivuaineiden tuntimäärät vaihtelevat taiteenalasta riippuen. Sivuaineopinnot voivat myös olla toisen instrumentin opiskelu oman pääinstrumentin ohella. Sivuaineita voi olla myös useampi. Oppilas integroi omaa musiikillista osaamistaan sivuaineopintoihin ja ammentaa inspiraatiota sivuaineopinnoistaan omiin musiikin opintoihinsa.

Instrumentit

  • piano
  • viulu
  • sello
  • nokkahuilu
  • kitara
  • basso
  • rummut
  • laulu

Musiikkikoulun Facebook