SIRKUSKOULU

Pukinmäen sirkuskoulu


Sirkusopetus on tarkoitettu kaikille sirkustaitojen oppimisesta kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Opinnoissa tutustut monipuolisesti sirkustaiteen eri lajeihin ja tekniikoihin. Sirkusopinnot vahvistavat motorisia perustaitoja ja kehittävät keskeisiä lajitaitoja kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Opintojen edetessä voit valita itsellesi lajin tai lajeja, joiden harjoittelemiseen syvennyt. Sirkuskoulussamme voit harjoitella yksilö-, pari- ja ryhmäakrobatiaa, ilma-akrobatiaa (kangas, köysi, trapetsi, rengastrapetsi, cloud-swing), käsillä seisontaa, jongleerausta, yksipyöräistä, tasapainopalloa, tiukkaa tai löysää nuoraa, cyr-rengasta ja vanteita.
Lisäksi opit ryhmätyötaitoja sekä tutustut sirkushistoriaan ja nykysirkuksen muotoihin. Opetukseen kuuluu vuotuisia esityskäyntejä sekä oman ryhmä- tai soolonumeron valmistaminen.  Voit pääaineen ohella valita sivuaineopintoja viidestä muusta koulussa opetettavasta taideaineesta ja sisällyttää ne osaksi sirkusopintojasi.

Lukukausittain etenevä opetuksemme koostuu 30 opetusviikosta, jaksottuen syyslukukaudelle 14 opetusviikkoa ja kevätlukukaudelle 16 opetusviikkoa. Tunnin kesto on taitotasostasi riippuen 60–90 min. yhdestä viiteen kertaan viikossa. Sirkustaiteen opetuksessa noudatamme taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusteita. Laajan oppimäärän laajuus on yhteensä 1300 tuntia, perusopinnot 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia. Yksi oppitunti on 45 min. Taiteen perusopetuksen ohella taidekoulut järjestää kaiken ikäisille tiiviskursseja, työpajoja, loma-ajan leirejä. Ilmoittaudu mukaan opetukseen Eepos-järjestelmän kautta.

ILMOITTAUDU MUKAAN

Katso hinnasto
Katso sirkustaiteen lukujärjestys
Katso sirkustaiteen opetussuunnitelma
Katso sirkusopettajat

 

Sirkuskoulun Facebook

Instagram @puksunsirkus
Something is wrong.
Instagram token error.
Follow