Kuvataidekoulun työpajat avautuvat vuoden alusta yhä useammalle oppilaalle. Jokainen perusopetusryhmän yli 10-vuotias voi valita jonkin työpajan toiseksi opetuskerraksi viikossa hyvin edullisesti. Tavoitteena on rohkaista kuvataiteesta kiinnostuneita kokeilemaan ja syventämään harrastustaan.

Oppilaiden valittavissa ovat kaikki kuvataidekoulun työpajat: animaatioelokuva, grafiikka, keramiikka, maalaus, piirustus, sarjakuva ja tekstiili. Lukukausimaksut säilyvät ennallaan ja ovat ryhmästä riippuen 170-190 €, jos käy kerran viikossa ja 220-240 € jos käy useamman kerran viikossa.

Animaatioelokuvien tekemiseen tarvittavat kaikki välineet on hankittu koululle ja opetus aloitetaan aluksi perusopetusryhmissä siten, että mahdollisimman moni pääsee tutustumaan elokuvan telemiseen. Myöhemmin perustetaan animaation opetukseen omat opintoryhmät alasta kiinnostuneille.

Grafiikkaa on opetettu syyskaudella perusopetusryhmissä ja nyt aloittaa erillinen grafiikkaryhmä keskiviikkoisin. Syksyllä tutustuttiin viivasyövytykseen, keväällä jatketaan puupiirroksen opiskelulla ja myöhemmin jatketaan akvatintan kaikkiin sävyihin.

Keramiikassa otettiin käyttöön rakupolttouuni syksyllä ja rakupolttoja jatketaan muun värikkäästi lasitetun keramiikan ohessa. Keramiikka on perinteisesti ollut yksi kuvataidekoulun vahvimpia lajeja, jossa on päästy hämmästyttävän taidokkaisiin tuloksiin.

Maalaus on piirustuksen ohella yksi kuvataiteen perustaito, joka kehittää värisilmää, sävyjen havaitsemista ja kykyä luoda sointuvia väriyhdistelmiä.

Piirustus on toinen kuvataiteen perustaito, joka opettaa havainnoimaan muotoja, kehittää silmän ja käden yhteistyötä ja opettaa sommittelua.

Sarjakuvapiirustuksessa siirrytään asteittain käyttämään tietokoneita sekä sarjakuvien piirtämisessä ja värittämisessä että albumien taitossa ja julkaisemisessa. Käsin piirtämistä ja värittämistä ei kuitenkaan hylätä.

Tekstiilitaidetta opetetaan kuva- ja tekstiilitaidepajassa oppilaiden taitojen ja taipumusten mukaan: kankaan painanta, huovutus ja kokeellinen tekstiilitaide tulevat siellä tutuiksi.