Pukinmäen kuvataidekoulun ensi vuoden teemana on meri ja tavoitteena osallistua Itämeriaiheiseen kiertonäyttelyyn ”Merimyytit ja -muistot”. Teemaan liittyen koulu vierailee ja töyskentelee Suomen merimuseossa ja Suomenlinnassa.

Meriteema liittyy Ympäristöministeriön rahoittamaan Itämerinäyttelypankki -hankkeeseen. Kiertonäyttely olisi osa vuoden 2005 ”Meri ja satamat” näyttelyteemaa ja kuvataidekouluilla on mahdollisuus työstää ”Merimyytit ja -muistot” taidenäyttelyaihe esiteltäväksi satamanäyttelyksi.

Aiheen toteutustapa on vapaa ja kolmiulotteiset näyttelytyöt ovat myös mahdollisia. Oppilaiden merimuistoja käsitellään vapaasti näyttelytöissä. Myyttien osalta toivotaan aiheen käsittelyä ensisijassa paikallisen rannikkoalueen myyttisten tai historialliseksi koettujen tapahtumien esiinnostamisena (esim. Suomenlinna). Puhdas fiktiivinen koko Itämerta koskeva lähestymistapa myyttisisällön visualisoimisessa ja näyttelytöiden toteutuksessa on myös sallittua.

Merimyytit ja -muistot näyttely on tarkoitus esitellä kesällä ja syksyllä 2005. Näyttelytöiden valinnasta vastaa Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto.