Tanssille on muodostettu Taidetaloon oma opintolinja valmentavista ja perusopinnoista aina muutamiin erityissovellutuksiin saakka. Samalla tarjoutuu hyvä mahdollisuus ottaa tanssi sivuaineeksi sirkus- ja teatteriopintoihin.

Opinnot rakentuvat valmentavista ja perusopinnoista. Valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja järjestetään satubaletin muodossa. Tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itseluottamuksen kehittäminen. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa, tukea itseilmaisun kehittymistä sekä kannustaa pitkäjänteisen harrastustoiminnan piiriin.

Tanssin perusopinnot on tarkoitettu kaikille tanssista, musiikkiliikunnasta ja -teatterista kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville tai jonkin verran tanssia harrastaneille oppilaille. Opetus alkaa luovan tanssin harjoituksilla. Jatkossa opinnot voivat muodostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri lajien yhdistelmistä. Tanssinopiskelussa on tärkeää taiteidenvälisyys: opetus- ja esiintymistilanteisiin sisältyy yleensä musiikkia, visuaalisia taiteita, sirkus- ja teatteri-ilmaisua. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua ja Pukinmäessä tanssi on mahdollista luontevasti liittää eri taidekoulujen moniin musiikki-, sirkus- ja teatteriproduktioihin. Sivuaineena tanssin opiskelu on myös erittäin edullista, katso sirkus- ja teatteriopinnot