Pukinmäen Taidetalon uusi opetussuunnitelma 2005 hyväksyttiin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa. Koillis-Helsinkiin syntyi uusi lasten ja nuorten taidekoulu.

Kulttuuri- kirjastolautakunta päätti kokouksessaan 21.9.2005 hyväksyä Pukinmäen Taidetalon anomuksen tarjota taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää sirkustaiteessa, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. Samoin hyväksyttiin musiikin ja sanataiteen opetus yleisen oppimäärän taiteen perusopetukseksi.

Päätöksensä perusteluina kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti mm: ”Pukinmäen Taidetalon katon alle on koottu laaja kirjo taideopetusta lapsille. Keväällä 2005 opiskelijoita oli 880, opintoryhmiä 108 ja opettajia 60. Sirkustaiteen ja kuvataiteen opetuksessa on jo toteutettu taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää, jonka kirjasto- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt sirkuksen osalta v. 2001 ja kuvataiteen osalta v. 2003. Kuvataide, sirkustaide ja uutena teatteritaiteen opetukselle haettu oikeus laajaan perusopetusohjelmaan antaa taidetalolle mahdollisuuden anoa tukea valtiolta. Erityisesti kuvataideohjelma on niin monipuolinen, että laajan oppimäärän opetus on jo olemassa. Sirkustaiteen ja teatterin täydennys- ja laajennusohjelma on myös selkeä. Pukinmäen Taidetalo pystyy opetustunteja lisäämällä täyttämään laajan opetussuunnitelman edellytykset.”

”Sanataiteen opetuksessa Taidetalo on edelläkävijä Helsingin seudulla ja edellytykset perusopetukseen näyttävät hyviltä. Tanssitaide voi sisältyä teatteritaiteen perusopetukseen valinnaisaineena.”